Bouwkundig tekenwerk


MY vastgoed verzorgd bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces. Hieronder vallen: ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen, splitsingstekeningen, bestekstekeningen, werktekeningen, bouwkundige details en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject.
Elke fase verdient de juiste aandacht en behandeling. Aan de basis van de succesvolle uitvoering van een project ligt zorgvuldig bouwkundig tekenwerk.

Overig tekenwerk.
Naast bouwkundig tekenwerk is het ook mogelijk bestaande gebouwen te laten digitaliseren, nulmeting en bijvoorbeeld ontruimingsplattegronden te laten maken.